Zápis z porady k Dunajskému poháru družstiev dorastencov a dorasteniek 2019, ktorá sa konala v Bratislave.