CTM Východ na rok 2019

Hlavný tréner: Kohút Viliam
Asistenti: Olha Martin, Arendáč Ján, Čopák Gabriel
Technické zabezpečenie: Jaroslav Pinkovský
Lekár: MUDr. Juraj Butkovský

Výber do CTM Východ:
– Max. 16 pretekárov, 1 náhradník (starší žiaci, žiacky, dorastenci, dorastenky)
– Zaraďovanie a vyraďovanie do kádra CTM:
– na základe výsledkov z turnajov z roku 2018 (M-SR, Celoslovenský ranking + ranking
východ)
– Akcií sa môžu zúčastňovať nezaradení pretekári na vlastne náklady (oddielové)

Pravidlá pre pretekárov v CTM Východ:
– Pre pretekárov platia pravidlá ako v reprezentácii Slovenska
– Nulová tolerancia cigariet a alkoholu
– Dodržiavanie večierky
– Včasné ospravedlnenie z akcií, včasné nahlásenie účasti
Vyradenie pretekárov z CTM Východ:
– Nevhodné správanie sa na akcia CTM
– Hrubé porušenie morálky športovca a dohodnutých pravidiel počas tréningových
sústredení
– 2x neospravedlnenie z akcie CTM

Výkonnostné ciele CTM východ:
– sledovanie pretekárov na domácich turnajoch
– zvyšovanie športovej výkonnosti
– 15 x umiestnení na M-SR
– Pripraviť 5 pretekárov na reprezentáciu EYOF 2021 Košice

Povinná účasť pre CTM Východ
– Zúčastniť sa všetkých súťaži, ktoré sú zaradené do celoslovenského rankingu
– Účasť v dorasteneckej a ženskej lige