DANkolégium Slovenského zväzu judo v spolupráci s TMK Prešovského krajského zväzu juda usporiada  26. 08. 2022 (piatok), v priestoroch dojó  ŠK Zemplín   od 09,30 hod. centrálne skúšky na stupne technickej vyspelosti DAN.

DANkolégium Slovenského zväzu judo ustanovuje na tieto skúšky nasledovnú skúšobnú komisiu:

Viliam Kohút             VI. DAN         predseda

Branislav Šperňák      IV. DAN         člen

Martin Jantek             III. DAN         člen

DAN kolégium ustanovuje rozsah oprávnenia uvedenej skúšobnej komisie na skúšky od I. DAN  po III.  DAN.

Na skúšky sa môžu záujemcovia, spĺňajúci podmienky stanovené skúšobným poriadkom Slovenského zväzu juda prihlásiť:

Prostredníctvom sekretariátu SZJ

alebo predsedu skúšobnej komisie

Anton Pospíšek, v.r.

predseda