Slovenský zväz judo odporúča všetkým členom SZJ a klubom aby pozastavili do konca Novembra svoje aktivity ktoré sa tykajú organizácii turnajov a sústredení.

SZJ vydáva toto odporúčanie na základe pripravovaných opatrení COVID-19.