F7: Správa hlavného rozhodcu

  Boli zabezpečené šatne pre rozhodcov?
  Bola zabezpečená minimálna vzdialenosť divákov od zápasiska?
  Bol zabezpečený včasný prístup na kontrolné preváženie?
  Boli výsledky zápasov počas súťaže spracovávané na PC?

  PRETEKÁRI

  Počet pretekárov a pretekárok
  Super mini
  Super mini
  Mini
  Mini
  Mladší žiaci
  Mladšie žiačky
  Starší žiaci
  Staršie žiačky
  Dorast
  Dorast
  Juniori
  Juniori
  Muži
  Ženy
  Veteráni
  Veteráni

  DRUŽSTVÁ

  Počet družstiev
  Starší žiaci
  Starší žiaci
  Dorast - muži
  Dorast - muži
  Dorast - ženy
  Dorast - ženy
  Muži
  Muži
  Ženy
  Ženy
  CELKOVÝ POČET DRUŽSTIEV
  CELKOVÝ POČET PRETEKÁROV