Odborná časť školenia rozhodcov, ktorí si chcú zvyšovať kvalifikačný stupeň a záujemcov o rozhodcovskú činnosť.

Záujem prosím hlásiť na e-mail: michal.donner@minv.sk