Na základe dostupných informácií SZJ odporúča svojim členom aby organizovali športové akcie ( tréningy )

v maximálnom počte 6 ľudí ( 5 pretekárov ,1 tréner ).

V prípade zistenia nových informácií vás budeme informovať.