Od 17. decembra 2021 platí, že je možné využívať vnútorné športoviská za účelom tréningovej činnosti športových klubov registrovaných pod športovými zväzmi, pričom všetci účastníci hromadného podujatia(tréningu) musia byť výhradne v režime OP. Vonkajšie športoviská môže využívať verejnosť, avšak všetkým prevádzkovateľom vonkajších telovýchovno-športových zariadení sa nariaďuje stanoviť maximálnu kapacitu prevádzky na 30 zákazníkov alebo 1 zákazník na 25 m2. Prevádzkovateľ vonkajších športovísk musí umožniť vstup do prevádzky iba osobám v režime OP.