Oddiel juda TJ SOKOL Bratislava I Vinohrady navrhuje Generálnemu zhromaždeniu Slovenského zväzu schváliť nasledovnú zmenu stanov SZJ