Vážení členovia SZJ,

nákup LZ na rok 2023 je spustený.

Cena LZ do konca 31.1:    15-eur

Cena LZ od 1.2:                   30-eur