Kontakty SZJ

Slovenský zväz judo

Poštová adresa: Trnavská cesta 39, 831 04, Bratislava 3

Sídlo: Junácka 6, 832 80 Bratislava

Tel.:
Mobil: +421 910 729 433

Email: szj@judo.sk
Skype: slovak_judo

IČO: 17 308 518
DIČ: 202 185 6199
Číslo účtu: 4040032101/3100
IBAN: SK0231000000004040032101
BIC: LUBASKBX
 
VÝKONNÝ VÝBOR SZJ:
Ján Krišanda - PREDSEDA SZJ

0903 42 43 35

sokol.vt@gmail.com
Anton Siekel - ČESTNÝ PREDSEDA SZJ

02 5920 1511

siekel@fpd-group.com
Peter Pisoň - GENERÁLNY SEKRETÁR SZJ

0910 72 94 33

szj@judo.sk
Ján Gregor - predseda RRT

0907 41 32 87

jangregor77@gmail.com
Miroslav Franický - predseda ŠTK

0905 92 58 82

afranicka@chello.sk
Matúš Konársky - predseda TMK

0905 33 60 40

matus.konarsky@gmail.com
Jozef Tománek, st. - predseda DK 0903 90 07 44 admin@judopezinok.sk
Michal Donner - predseda KR 0944 64 66 64 michal.donner@minv.sk
Stanislav Mlynarič - predseda ADK 0905 26 20 47 stanislav.mlynaric@centrum.sk
Martin Pisoň - predseda EK 0915 75 25 11 martin.pison@sk.ibm.com
František Vincze, Juraj Svoreň, Anna Kittanová - zástupcovia regiónov Západ, Stred a Východ    

SEKRETARIÁT SZJ:

Peter Pisoň - generálny sekretár SZJ 0910 72 94 33 szj@judo.sk
Rastislav Mezovský - administratívny pracovník SZJ 0911 44 40 57 mezovsky@judo.sk
Silvia Hanáková - športovo-administratívna pracovníčka SZJ   office@judo.sk
Dana Hanáková - ekonómka SZJ 0905 54 88 72 hanakova@judo.sk

PREDSEDOVIA KRAJSKÝCH ZVAZOV JUDO:

Anton Pospíšek - Bratislavský krajský zväz 0903 24 13 74 pospisek@envirofond.sk
František Vincze - Nitriansky krajský zväz, ZÁSTUPCA regiónu Západ vo VV SZJ 0905 39 74 86 fvincze@szm.sk
Jozef Svátek - Trnavský krajský zväz   relaxsvatek@gmail.com
Juraj Svoreň - Banskobystrický krajský zväz, ZÁSTUPCA regiónu STRED vo VV SZJ 0915 21 20 02 jurajsvoren@centrum.sk
Peter Pozník - Trenčiansky krajský zväz 0905 62 71 85 judoklubpb@gmail.com
Peter Korbel, ml. - Žilinský krajský zväz 0904 817 487 pkorbeljudo@gmail.com
Miroslav Franický - Prešovský krajský zväz 0905 92 58 82 afranicka@chello.sk
Anna Kittanová - Košický krajský zväz, ZÁSTUPCA regiónu VÝCHOD vo VV SZJ 0904 12 31 47 kittanova@inmail.sk

KONTROLNO-REVÍZNA KOMISIA:

Miloš Poliak - predseda KRK, Kontrolór SZJ 0903 80 26 64 milos.poliak.pp@gmail.com
Mikuláš Svoreň, Martin Neu, Peter Korbel ml.    

RADA REPREZENTAČNÝCH TRÉNEROV:

   
Ján Gregor, ml. - reprezentačný tréner mužov a žien 0907 41 32 87 jangregor77@gmail.com
Jozef Krnáč - reprezentačný tréner juniorov a junioriek 0911 79 53 07 jozefkrnacjudo@gmail.com
Alexandra Péterová - reprezentačná trénerka dorastencov a dorasteniek 0910 473 030 peterova.alexandra@gmail.com

DISCIPLINÁRNA KOMISIA:

   
Jozef Tománek, st. - predseda DK 0903 90 07 44 admin@judopezinok.sk

EKONOMICKÁ KOMISIA:

   
Martin Pisoň - predseda EK 0912 75 25 11 martin.pison@sk.ibm.com

ŠPORTOVO-TECHNICKÁ KOMISIA:

   
Miroslav Franický - predseda ŠTK 0905 92 58 82 afranicka@chello.sk
Zoltán Szelle, Ľubimír Antal, Peter Kittan    

TRÉNERSKO-METODICKÁ KOMISIA:

   
Matúš Konársky - predseda TMK 0905 33 60 40 matus.konarsky@gmail.com
DAN-KOLÉGIUM:    
Anton Pospíšek - predseda DAN-kolégia 0903 241 374 pospisek@envirofond.sk
Viliam Kohút st, František Vincze, Ján Peteja    

KOMISIA ROZHODCOV:

   
Michal Donner - predseda KR 0944 64 66 64 michal.donner@minv.sk
Tomáš Jukl, Judita Pisárová, Maroš Lazár, Tomáš Jankovics, Peter Kittan    

ANTIDOPINGOVÁ KOMISIA:

 
 
Stanislav Mlynarič - predseda ADK 0905 26 20 47 stanislav.mlynaric@centrum.sk