Kontakty SZJ

Slovenský zväz judo

Poštová adresa: Trnavská cesta 39, 831 04, Bratislava 3

Sídlo: Junácka 6, 832 80 Bratislava

Tel.:
Mobil: +421 910 729 433

Email: szj@judo.sk
Skype: slovak_judo

IČO: 17 308 518
DIČ: 202 185 6199
Číslo účtu: 4040032101/3100
IBAN: SK0231000000004040032101
BIC: LUBASKBX
 
VÝKONNÝ VÝBOR SZJ:
Ján Krišanda - PREDSEDA SZJ

0903 42 43 35

sokol.vt@gmail.com
Anton Siekel - ČESTNÝ PREDSEDA SZJ

02 5920 1511

siekel@fpd-group.com
Peter Pisoň - generálny sekretár SZJ

0910 72 94 33

szj@judo.sk
Ján Gregor, ml. - predseda RRT

0907 41 32 87

jangregor77@gmail.com
Tomáš Jukl - predseda KR 0905 64 52 27 tomas@deadda.sk
Miroslav Franický - predseda ŠTK

0905 92 58 82

afranicka@chello.sk
Matúš Konársky - predseda TMK

0905 33 60 40

matus.konarsky@gmail.com
Jozef Tománek, st. - predseda DK 0903 90 07 44 admin@judopezinok.sk
Michal Donner - predseda ADK 0944 64 66 64 office@judo.sk
Martin Pisoň - predseda EK 0915 75 25 11 martin.pison@sk.ibm.com

SEKRETARIÁT SZJ:

Peter Pisoň - generálny sekretár SZJ 0910 72 94 33 szj@judo.sk
Rastislav Mezovský - administratívny pracovník 0911 44 40 57 mezovsky@judo.sk
Michal Donner - športovo-administratívny pracovník 0944 64 66 64 office@judo.sk
Dana Hanáková - ekonómka 0905 54 88 72 hanakova@judo.sk

PREDSEDOVIA Krajských zväzov judo:

Anton Pospíšek - Bratislavský kraj 0903 24 13 74 pospisek@envirofond.sk
František Vincze - Nitriansky kraj

0905 39 74 86

fvincze@szm.sk
Jozef Svátek - Trnavský kraj   relaxsvatek@gmail.com
Juraj Svoreň - Banskobystrický kraj 0915 21 20 20 jurajsvoren@centrum.sk
    - Trenčiansky kraj

 

 
Ján Peteja - Žilinský kraj 0915 21 10 68 peteja.jan@zoznam.sk
Mikuláš Svoreň - Prešovský kraj 0918 49 06 88 mikisvoren@azet.sk
Anna Kittanová - Košický kraj 0904 12 31 47 kittanova@inmail.sk

KONTROLNO-REVÍZNA KOMISIA:

Miloš Poliak - predseda KRK, Kontrolór SZJ 0903 80 26 64 milos.poliak.pp@gmail.com

Mikuláš Svoreň

0918 49 06 88 mikisvoren@azet.sk
Martin Neu    

Peter Korbel, ml

0904 81 74 87

 

RADA REPREZENTAČNÝCH TRÉNEROV:

   
Ján Gregor, ml. - reprezentačný tréner mužskej a juniorskej zložky 0907 41 32 87 jangregor77@gmail.com
Jozef Krnáč - reprezentačný tréner dorasteneckej zložky 0911 79 53 07 jozefkrnacjudo@gmail.com

DISCIPLINÁRNA KOMISIA:

   
Jozef Tománek, st. - predseda DK 0903 90 07 44 admin@judopezinok.sk

EKONOMICKÁ KOMISIA:

   
Martin Pisoň - predseda EK 0912 75 25 11 martin.pison@sk.ibm.com

ŠPORTOVO-TECHNICKÁ KOMISIA:

   
Miroslav Franický - predseda ŠTK 0905 92 58 82 afranicka@chello.sk
Zoltán Szelle - región západ   judoarkadia@zoznam.sk
Ľubomír Antal - región stred   luboantal@orangemail.sk
Peter Kittan - región východ   skzemplindzudomi@mail.t-com.sk

TRÉNERSKO-METODICKÁ KOMISIA:

   
Matúš Konársky - predseda TMK 0905 33 60 40 matus.konarsky@gmail.com

KOMISIA ROZHODCOV:

   
Tomáš Jukl - predseda KR, medzinárodný rozhodca "A" licencie, 3.Dan 0905 64 52 27 tomas@deadda.sk

Judita Pisárová - medzinárodný rozhodca "B" licencie, 1.Dan

+43 699 108 722 26 judit.pisarova@liwest.att
Ján Gregor - región Stred, rozhodca III. kvalifikačného stupňa, 5.Dan 0908 20 47 33 jangregor77@gmail.com
Peter Kittan - región Východ, rozhodca II. kvalifikačného stupňa, 2.Dan 0902 89 91 85 skzemplindzudomi@mail.t-com.sk
Michal Donner - rozhodca III. kvalifikačného stupňa, 5.Dan 0944 64 66 64 michal.donner@minv.sk
Dušan Zátroch - región Bratislava, medzinárodný rozhodca "B" licencie, 4.Dan
0905 70 52 40
sakoi.zatroch@gmail.com
Maroš Lazár - medzinárodný rozhodca "B" licencie, 4.Dan 0905 46 60 66 lazar@lacon.sk

ANTIDOPINGOVÁ KOMISIA:

 
 
Michal Donner - predseda ADK 0944 64 66 64 office@judo.sk