Kontakty SZJ

Slovenský zväz judo

Poštová adresa: Trnavská cesta 39, 831 04, Bratislava 3

Sídlo: Junácka 6, 832 04 Bratislava

Tel.:
Mobil: +421 910 729 433

Email: szj@judo.sk
Skype: slovak_judo

IČO: 17 308 518
DIČ: 202 185 6199
Číslo účtu: 4040032101/3100

IBAN: SK02 3100 0000 0040 4003 2101

BIC: LUBASKBX

 

VÝKONNÝ VÝBOR SZJ:

Ján Krišanda - PREDSEDA SZJ

0903 42 43 35

sokol.vt@gmail.com

Anton Siekel - ČESTNÝ PREDSEDA SZJ

02 5920 1511

siekel@fpd-group.com

Pavol Krejči - GENERÁLNY SEKRETÁR SZJ

0910 72 94 33

szj@judo.sk

Ján Gregor - predseda RRT

0907 41 32 87

jangregor77@gmail.com

Miroslav Franický - predseda ŠTK

0905 92 58 82

afranicka@chello.sk

Matúš Konársky - predseda TMK

0905 33 60 40

matus.konarsky@gmail.com

Jozef Tománek, st. - predseda DK

0903 90 07 44

admin@judopezinok.sk

Michal Donner - predseda KR

0944 64 66 64

michal.donner@minv.sk

Stanislav Mlynarič - predseda ADK

0905 26 20 47

stanislav.mlynaric@centrum.sk

Martin Pisoň - predseda EK

0917 777 699

martin.pison@judostu.sk

František Vincze, Juraj Svoreň, Anna Kittanová - zástupcovia regiónov Západ, Stred a Východ

   

SEKRETARIÁT SZJ:

Pavol Krejči - generálny sekretár SZJ

0910 72 94 33

szj@judo.sk

Sophia Kanátová - športovo-administratívny pracovník SZJ

0903 424 335

office@judo.sk

Martina Krejčová - ekonómka SZJ

0948 045 166

ekonom@judo.sk

Administrátor súťaží SZJ

0905 262 047

admin-sutazi@judo.sk

 

 

 

PREDSEDOVIA KRAJSKÝCH ZVAZOV JUDO:

Anton Pospíšek - Bratislavský krajský zväz

0903 24 13 74

pospisek@envirofond.sk

František Vincze - Nitriansky krajský zväz, ZÁSTUPCA regiónu Západ vo VV SZJ

0905 39 74 86

fvincze@szm.sk

Jozef Svátek - Trnavský krajský zväz

 

relaxsvatek@gmail.com

Juraj Svoreň - Banskobystrický krajský zväz, ZÁSTUPCA regiónu STRED vo VV SZJ

0915 21 20 02

jurajsvoren@centrum.sk

Peter Pozník - Trenčiansky krajský zväz

0905 62 71 85

judoklubpb@gmail.com

Peter Korbel, ml. - Žilinský krajský zväz

0904 817 487

pkorbeljudo@gmail.com

Miroslav Franický - Prešovský krajský zväz

0905 92 58 82

afranicka@chello.sk

Anna Kittanová - Košický krajský zväz, ZÁSTUPCA regiónu VÝCHOD vo VV SZJ

0904 12 31 47

kittanova@inmail.sk

KONTROLNO-REVÍZNA KOMISIA:

Miloš Poliak - predseda KRK, Kontrolór SZJ

0903 80 26 64

milos.poliak.pp@gmail.com

Mikuláš Svoreň, Martin Neu, Peter Korbel ml.

   

RADA REPREZENTAČNÝCH TRÉNEROV:

   

Ján Gregor, ml. - reprezentačný tréner mužov a žien

0907 41 32 87

jangregor77@gmail.com

Jozef Krnáč - reprezentačný tréner juniorov a junioriek

0911 79 53 07

jozefkrnacjudo@gmail.com

Branislav Slaný - reprezentačný tréner dorastencov a dorasteniek

0949 858 148

bslany@judo.sk

DISCIPLINÁRNA KOMISIA:

   

Jozef Tománek, st. - predseda DK

0903 90 07 44

admin@judopezinok.sk

EKONOMICKÁ KOMISIA:

   

Martin Pisoň - predseda EK

0917 777 699

martin.pison@judostu.sk

ŠPORTOVO-TECHNICKÁ KOMISIA:

   

Miroslav Franický - predseda ŠTK

0905 92 58 82

afranicka@chello.sk

Zoltán Szelle, Ľubimír Antal, Peter Kittan

   

TRÉNERSKO-METODICKÁ KOMISIA:

   

Matúš Konársky - predseda TMK

0905 33 60 40

matus.konarsky@gmail.com

DAN-KOLÉGIUM:

   

Anton Pospíšek - predseda DAN-kolégia

0903 241 374

pospisek@envirofond.sk

Viliam Kohút st, František Vincze, Ján Peteja

   

KOMISIA ROZHODCOV:

   

Michal Donner - predseda KR

0944 64 66 64

michal.donner@minv.sk

Tomáš Jukl, Judita Pisárová, Maroš Lazár, Tomáš Jankovics, Peter Kittan

   

ANTIDOPINGOVÁ KOMISIA:

   

Stanislav Mlynarič - predseda ADK

0905 26 20 47

stanislav.mlynaric@centrum.sk