PREDHOVOR

Džudo je v súčasnosti dynamický úpolový šport, ktorý má svoje pevné miesto v programe hier letnej olympiády od roku 1964. Od času, kedy boli v džude vytvorené pravidlá súťaženia, začali ľudia vnímať džudo aj ako športový výkon. Dnes, najmä vďaka vedeckým prístupom vieme, že tento výkon je pomerne zložitý a je tvorený viacerými faktormi. Mám na mysli hlavne faktory, akými sú kondícia, technika, taktika, psychika, stravovanie, hydratácia,  prava hmotnosti, regenerácia a ďalšie. Predstavte si tieto faktory ako poháre, do ktorých môžete nalievať vodu. Koľko vody by ste naliali napríklad do pohára technika? Môžete z tohto pohára piť plné dúšky vody, alebo tam máte len pár kvapiek? A čo pohár s kondíciou? Ste dostatočne rýchly a silný na džudo? Koľko viete o úprave hmotnosti a o strečingu? Ktoré z vašich pohárov musíte ešte naplniť, aby ste dosiahli svoje maximum na súťaži? Tréneri a ich zverenci by sa mali pozerať na faktory športového výkonu spoločne, pričom tréner vystupuje v úlohe pomocníka a radcu, ktorý udržuje každodennú rovnováhu medzi napĺňaním pohárov a ich vyprázdňovaním. Musia tiež poznať, ktoré z pohárov je potrebné ešte naplniť. Pretekár by ich mal „napĺňať a piť“ svojou každodennou tréningovou prácou.
Nech už je váš pohľad na džudo z pozície trénera alebo športovca, verím, že táto kniha vám môže poradiť ako niektoré z pohárov správne naplniť. Je predovšetkým o tréningu džuda a prináša môj osobný pohľad a pohľad spoluautorov na súčasný tréning. Je taktiež syntézou vedeckých poznatkov a vlastných skúseností a ponúka odpovede na niektoré problémy, ktoré vás ako trénera, či pretekára môžu zaujímať.
Miloš Štefanovský
O B S A H
1 ROZOHRIATIE A ROZCVIČENIE V DŽUDE
2 TRÉNING DETÍ , MLÁDEŽE A DOSPELÝCH
2.1 Tréning prípraviek
2.2 Tréning pokročilých
2.3 Tréning dorastencov a juniorov
2.4 Tréning seniorov
2.5 Príklady tréningových jednotiek
3 RANDORII
3.1 Charakteristika randori
3.2 Členenie randori
3.2.1 Randori v I. fáze – prípravné obdobie
3.2.2 Randori v II. fáze – predsúťažné obdobie
3.2.3 Randori v III. fáze – súťažné obdobie
4 SIILNÝ A RÝCHLY DŽUDIISTA – AKO NA TO?
4.1 Základné pojmy
4.2 Adaptačné mechanizmy na silový tréningový podnet
4.3 Rozvoj silovo – rýchlostných schopností so zameraním na výbušnosť, maximálny výkon a rýchlu silu
4.4 Periodizácia rozvoja silových a silovo – rýchlostných schopností
4.5 Ako trénovať silovo – rýchlostné schopnosti?
4.6 Posilňovanie vo dvojici
5 STRAVA, PITNÝ REŽIM, ÚPRAVA HMOTNOSTI A DOPLNKY VÝŽIVY
5.1 Základné pojmy a východiská
5.2 Regeneračná výživa
5.2.1 Doplnenie energetických zásob po tréningu a výkone
5.3 Úprava telesnej hmotnosti v praxi a jej vplyv na výkon a zdravie
5.3.1 Stratégie správnej redukcie telesnej hmotnosti
5.4 Vzdelávací plán
5.5 Príkladové štúdie stravovania džudistov
5.6 Doplnky výživy používané v džude
6 ZRANENIA V DŽUDE
6.1 Úrazy podľa anatomickej lokalizácie a ich rehabilitácia
7 STREČIING PO TRÉNIINGU A VÝKONE
Publikáciu je možné získať priamo u hlavného autora.
GSM: +421 915 / 774 995