Vážení členovia Slovenského zväzu judo,

COVID 19 zastavil na okamžik fungovanie celého sveta a vážne zasiahol aj do športového života. Opatrenia, ktoré bolo potrebné prijať zo strany MOV, IJF, EJU  a vlád jednotlivých štátov vážne zasiahli celý športový život. Postupne sa opatrenia uvoľňujú a ja verím, že aj v ťažkých časoch ste sa udržiavali v kondícii a tak ste pripravení naskočiť na kvalifikačné, majstrovské, medzinárodné, ale aj regionálne súťaže 😊

Slovenský zväz judo fungoval aj počas tohoto obmedzeného režimu a tak Vám prinášam stručný prehľad o jeho činnosti:

  • Absolvovali sme kontrolu hlavného kontrolóra športu, ktorý nenašiel v administratívnom fungovaní zväzu žiadne nedostatky.
  • European judo union sme poslali vzhľadom k preloženiu termínu usporiadania EYOFu v Banskej Bystrici na rok 2022 a následnému  posunu ročníkov pretekárov 2005 a 2006 žiadosť o zváženie možnosti štartu pretekárov a pretekárok, ktorí sa narodili v roku 2004
  • Vzhľadom na uvoľnenie obmedzení sme požiadali jednotlivé banky a zaslanie potrebných podkladov pre vypracovanie auditu a výročnej správy na GZ 2020, ktoré ako sme avizovali je kvôli COVID 19 presunuté na mesiac september.
  • Aj v týchto ťažkých časoch sme mysleli na podporu klubov a znova rozbiehame projekt tatami pre kluby. Body sa budú prideľovať na základe známej tabuľky, no namiesto účasti v FPD Interlige, bude mať najväčšiu budovu váhu usporiadanie Medzinárodných turnajov. Tatami by malo byť pridelené na 15 – 20 oddielom. Za týmto účelom bude na kluby v najbližších dňoch distribuovaný dotazník a otázkami: 1. Koľko má váš klub v súčasnosti ks tatami? 2. Koľko ks tatami Vám už bolo od SZJ pridelených? 3. Koľko ks tatami, akej farby a akého rozmeru by ste potrebovali na rozvoj svojej činnosti. 4. Popíšte v prípade pridelenia tatami jeho využitie.
  • Predsedovia ŠTK, RRT a KR predložia návrh súťažného kalendára, upravené plány činnosti jednotlivých reprezentačných zložiek ako aj plány jednotlivých CTM a obsadenia rozhodcov na mesiace 9. – 12.2020
  • Pripravili sme pre Vás nové webové sídlo, ktoré je momentálne sprístupnené v skúšobnej prevádzke 😊
  • V X bionoc Šamorín pre judo stavajú úpolovú halu kde sa budú môcť uskutočniť turnaje najvyššej úrovne to znamená Európsky pohár, Svetový pohár atď

V stručnosti zatiaľ toľko a priebežne budem informovať o ďalších aktualitách.

Rei

Ján Krišanda, predseda SZJ