Včera 11.6.2014 Martin Zagorov, úspešne absolvoval štátne záverečné skúšky na Fakulte Telesnej výchovy a športu, Univerzity Komenského v Bratislave, trénerský smer špecializácia judo a učitel TV. Získal tak najvyššiu trénerskú kvalifikáciu. Gratulujeme a želáme mu veľa úspechov v pretekárskej a v trénerskej činnosti ako aj v súkromnom živote.

Vedenie SZJ