Výkonný výbor SZJ na svojom zasadnutí  dňa 29.5.2019 rozhodol o zmene termínu zasadnutia Generálneho zhromaždenia SZJ, ktoré sa bude konať 29.6.2019 v Dudinciach.

NOVÝ TERMÍN:  29.6.2019               

MIESTO KONANIA:  Kúpelný hotel Minerál, Okružná 124, Dudince