Počas víkendu sa konalo Generálne zhromaždenie SZJ v hoteli Bystrička pri Martine.

Na GZ SZJ 2022 sa zišlo 62 delegátov s hlasom rozhodujúcim. Na GZ SZJ boli prerokované všetky zákonom stanovené body.

Na GZ SZJ  bol odvolaný  predseda SZJ Ján Krišanda. Podľa stanov SZJ bol  poverený výkonný výbor, aby zvolil do najbližšieho GZ dočasného predsedu SZJ a  určil dátum mimoriadneho GZ SZJ.

Pán Krišanda sa na mieste vzdal funkcie dočasného predsedu SZJ. VV SZJ poveril dočasným vedením SZJ p. Martina Pisoňa.