Revolučné zmeny na prelome osemdesiatych a deväťdesiatych rokov sa stali obrovským medzníkom vo vývoji spoločnosti na Slovensku i v okolitých štátoch. Došlo k enormnému množstvu zmien, či už politického, ekonomického
alebo sociálneho charakteru.

Prechod od centrálne riadenej k trhovej ekonomike bol niečím, na čo musela reagovať ako spoločnosť, tak aj všetky ekonomické subjekty prechádzajúce z vlastníctva štátu do súkromných rúk. Konkurenčné prostredie dovtedy v našich podmienkach neexistujúce prinútilo riadiacich pracovníkov firiem, spoločností, či organizácií zamýšľať sa nad problémami, ktoré vplyvom súperenia na trhu naberali na dôležitosti.

Z týchto dôvodov si svoje miesto v myslení ľudí získaval aj dovtedy zaznávaný, či dokonca nenávidený marketing.

Domnievame sa, že obdobie zmien sa ešte neskončilo, dalo by sa dokonca povedať, že v niektorých oblastiach práve naberá na intenzite. Konkrétne šport, kde je stále obrovská závislosť od štátnych dotácií prechádza obdobím, keď si zainteresovaní začínajú uvedomovať potrebu získavania financií z vlastných zdrojov. Preto sa v našich mysliach stále viac a viac udomácňuje aj športový marketing, ktorý by mal okrem iného zabezpečiť väčšiu nezávislosť od štátu
a takisto zlepšiť postavenie športu v myslení ľudí. Nie je samozrejme všeliekom, napriek tomu môže prispieť k väčšiemu rozvoju športu či športových klubov.

Ako dlhoročný športovec, džudista a tiež študent špecializácie TV a manažmentu by som veľmi rád prispel svojim dielom k zlepšeniu tejto neblahej situácie, ktorá na Slovensku v súčasnosti panuje.

Zaujíma ma predovšetkým postavenie tzv. „malých športov“ medzi ktoré džudo patrí a ich problémy, ktoré sa mi zdajú v porovnaní so športmi ako futbal, či hokej závažnejšie. Pre porovnávanie som si vybral práve tento šport z dôvodu
znalosti problematiky, prístupu k informáciám a samozrejme osobnej zainteresovanosti. Som však presvedčený, že podobné ťažkosti zdieľa aj veľa ďalších odvetví. Preto dúfam, že naša práca bude môcť poslúžiť všetkým, ktorí by svojmu športu radi pomohli.

Rudolf Schichor