Európska judistická únia vytvorila novú platformu pre pracovné ponuky v oblasti juda po celej Európe , kde sa budú zverejňovať pracovné ponuky na zväzoch, kluboch alebo úniách.

Link na webovú stránku :https://www.eju.net/jobs/