DANkolégium Slovenského zväzu judo v spolupráci s TMK Bratislavského krajského zväzu juda usporiada  06 09. 2020 (v nedeľu), v priestoroch dojó  oddielu judo  TJ Sokol Bratislava I Vinohrady na Sokolskej ulici číslo 1, v Bratislave od 10,00 hod. centrálne skúšky na stupne technickej vyspelosti DAN.

DANkolégium Slovenského zväzu judo ustanovuje na tieto skúšky nasledovnú skúšobnú komisiu:

Eduard Duda              VII. DAN       predseda

Anton Pospíšek          VI. DAN       člen

Jaroslav Duroška          V. DAN       člen

Matúš Konársky         IV. DAN        náhradník

Miloš Štefanovský      IV. DAN        náhradník

Ľubomír Zagorov       IV. DAN        náhradník