ROZHODCOVIA „A“+“B“ licencie SZJ, musia mať aspoň polovicu hodnotených súťaží zo Súťažného kalendára SZJ 2019 – minimálne však 4 súťaže.

– ROZHODCOVIA „C“ licencie SZJ,musia mať aspoň 4 hodnotené súťaže (Súťažný kalendár SZJ alebo krajský súťažný kalendár).

Michal Donner, KR SZJ