Od 1.2.2019

 ROZHODCOVIA „A“+“B“ licencie SZJ, musia mať aspoň polovicu hodnotených súťaží zo Súťažného kalendára SZJ 2019 – minimálne však 4 súťaže.

–  ROZHODCOVIA „C“ licencie SZJ,musia mať aspoň 4 hodnotené súťaže – súťažný kalendár SZJ 2019 alebo krajský súťažný kalendár.

Michal Donner, KR SZJ