DANkolégium Slovenského zväzu judo v spolupráci s TMK Košického krajského zväzu juda usporiada  19.09. 2021  (nedeľa), v priestoroch dojó  judo Zemplín Michalovce  od 10,00 hod. centrálne skúšky na stupne technickej vyspelosti DAN.

DANkolégium Slovenského zväzu judo ustanovuje na tieto skúšky nasledovnú skúšobnú komisiu:

Viliam Kohút             VI. DAN        predseda

Gabriel Čopák              V. DAN        člen

Branislav Šperňák       IV. DAN        člen

Pozvánka na skúšky na stupne technickej vyspelosti DAN