DANkolégium Slovenského zväzu judo v spolupráci s Košickým a Prešovským zväzom juda usporiada dňa 15. 08. 2020 (sobota), v priestoroch dojó rekreačné zariadenie Floriho chata (6 km od Bardejova), od 10,00 hod. centrálne skúšky na stupne technickej vyspelosti DAN, ktorých organizátorom je Judo club Bardejov.

V čase od 09.08.2020 do 14.08.2020 po dohode s predsedom skúšobnej komisie je možné zúčastniť sa konzultácií k jednotlivým kata.