DANkolégium vypisuje centrálne skúšky na DAN, ktoré sa budú konať 8.6.2019 o 9.00 hod v telocvični ŽU Žilina, ul. Vysokoškolákov v Žiline. Viac informácii nájdete v prílohe.