Systém súťaže:

A) ZÁKLADNÁ ČASŤ: Súťaž družstiev systémom turnaja jednotlivkýň,
ktorých umiestnenia sú bodované a body sa sčítavajú pre umiestnenie družstva.

Súťaží sa v týchto hmotnostných kategóriách: do 48, 52, 57, 63, 70, nad 70 kg.

Hmotnostná tolerancie je 1 kg. Za družstvo musí na každom kole štartovať min. 1 pretekárka.

Za družstvo boduje maximálne 6 najlepších pretekárok.

Súťažný systém a bodovanie :
a) KO systém s celkovou repasážou – 6 a viac pret.: 1. – 7 b, 2. – 5 b, 3. – 3 b, 5. – 2 body,
b) Každý s každým – 5 a menej pret.: 1. – 7 b, 2. – 5 b, 3. – 3 b, 4. – 2 b, 5. – 1 bod.
– body získava pretekárka, ktorý vyhrá minimálne 1 zápas s nastúpenou súperkou.
– ak, je pretekárka sama v hmotnostnej kategórii získava 3 body.
c) V prípade rovnakého súčtu získaných bodov o poradí rozhoduje väčší počet umiestnení na 1., 2. a
na 3.mieste. V prípade zhody týchto kritérií o poradí rozhoduje los.