Rýchle správy

Ut
01
aug

Postup pri riešení porušenia antidopingového pravidla

Pi
07
júl

AUGUSTOVÉ DOVOLENKY NA SEKRETARIÁTE SZJ

Dobrý deň, nakoľko je letné obdobie, kedy si aj členovia sekretariátu SZJ čerpajú dovolenky. Konajú sa medzinárodné turnaje a výcvikové tábory, ktorých sa zúčastňuje reprezentácia, preto Vás touto cestou informujeme, aby ste svoje požiadavky predkladali na sekreteriát SZJ v dostatočnom predstihu - najmä návrhy akcií a nominácie.

Hanáková Dana - mimo SR: 7-17.augusta 2017

Donner Michal - mimo SR: 5-16.augusta 2017

 

Donner Michal

Športovo-administratívny pracovník SZJ

Ut
13
jún

LICENČNÁ ZNÁMKA za 1 Euro pre žiakov mini a super

Výkonný výbor SZJ na svojom poslednom zasadnutí dňa 7.6.2017 schválil zmenu ceny licenčnej známky pre kategórie ŽIAKOV U9 a U11 (mini a super mini).

Licenčná známka pre kategórie U9 a U11 (mini a super mini) sa stanovuje s účinnosťou od 10.6.2017 do 31.12.2017 na 1 €:

  1.    V prípade účasti na súťažiach riadených SZJ (uvedených v súťažnom kalendári SZJ) pretekár musí spĺňať podmienky Súťažného poriadku SZJ (platná licenčná známka za 15 €)
  2.    Pokiaľ člen sa zúčastňuje skúšky stupňa technickej vyspelosti, musí mať platnú licenčnú známku za 15 €.

Zároveň si dovoľujeme požiadať kluby, aby doplnili rodné čísla u už registrovaných aktívnych pretekárov (s licenčnou známkou). Termín doplnenia do Evidencie SZJ je 25.9.2017.

Pi
19
aug

DOPLNENIE ÚDAJOV DO "IS EVIDENCIA SZJ"

Vážení členovia SZJ,

Dňa 25.8.2016 bol IS EVIDENCIA SZJ upravený na nové požiadavky v v zmysle nového zákona o športe  440 / 2015 Z.z.

Dovoľujeme si požiadať administrátorov klubov v spolupráci s funkcionármi klubov o skontrolovanie a doplnenie chýbajúcich údajov do IS EVIDENCIA SZJ za jednotlivých členov a pretekárov.

Termín na doplnenie údajov je do 26.9.2016

Najneskôr dňa 30.9.2016 v zmysle nového zákona o športe  440 / 2015 Z.z.. musia byť uvedené údaje importované do IS MŠVVaŠ.

Slovenský zväz judo

Stránky

Subscribe to Rýchle správy