Odborné komisie

Po
25
nov

Vyhodnotenie "Projekt tatami 2019"

St
20
nov

Centrálne skúšky na STV DAN I. až III., Žilina, 10,00 hod.

DANkolégium Slovenského zväzu judo v spolupráci s TMK Žilinského krajského zväzu juda usporiada  30. 11. 2019  (v sobotu), v priestoroch dojó  Slávia ŽU Internáty bok H v Žiline od 10,00 hod. centrálne skúšky na stupne technickej vyspelosti DAN. Viac info nájdete v prílohe.

 

 

 

Št
14
nov

M-SR starších žiakov družstvá, 1.12.2019

SZJ organizuje M-SR starších žiakov družstiev, ktoré sa uskutočnia 1.12.2019, v nedeľu, v Pezinku.

Po
07
okt

Vyhodnotenie turnajov RANKLISTU SZJ za rok 2019

Št
19
sep

Nahlásenie súťaží do kalendára SZJ 2020

V rámci prípravy Súťažného kalendára SZJ na kalendárny rok 2020 si Vás dovoľujeme požiadať o nahlásenie turnajov, ktoré mieni Váš klub (TJ) usporiadať. Jedná sa o majstrovské (M –SR) a nemajstrovské (MT, MVC a VC) súťaže všetkých vekových kategórií.

V návratke uveďte termín, kedy súťaž chcete usporiadať, prípadne či uvedený termín je nemenný alebo sa súťaž môže konať v náhradnom termíne, príp. podľa potreby SZJ. Ďalej Vás žiadame o návrhy alebo pripomienky ku súťažiam alebo ku Súťažnému kalendáru.

Žiadame  Vás o zaslanie návratky na sekretariát SZJ resp. predsedovi ŠTK SZJ osobne, poštou alebo e-mailom: office@judo.sk najneskôr do 1.12.2019, aby mohol byť nový Súťažný kalendár SZJ spracovaný čo najskôr a predložený na schválenie VV SZJ a zaslaný na oddiely SZJ.

ŠTK SZJ

Stránky

Subscribe to Odborné komisie