Komisia rozhodcov

Pi
01
feb

Delegácia rozhodcov na I.polrok 2019

Od 1.2.2019 - ROZHODCOVIA "A"+"B" licencie SZJ, musia mať aspoň polovicu hodnotených súťaží zo Súťažného kalendára SZJ 2019 - minimálne však 4 súťaže.

                       ROZHODCOVIA "C" licencie SZJ,musia mať aspoň 4 hodnotené súťaže - súťažný kalendár SZJ 2019 alebo krajský súťažný kalendár.

 

Michal Donner

poverený vedením KR SZJ

Po
28
jan

Pravidlá judo pre súťaže žiakov a žiačok v SZJ 28.1.2019

Po seminári rozhodcov a trénerov, ktorý sa uskutočnil dňa 26.1.2019 v Žiline sa doplnil a zjednotil výklad úpravy pravidiel judo pre súťaže žiakov a žiačok.

Najmä v kategóriách U-9, U-11 a U-13.

So
19
jan

Licencie rozhodcov 28.1.2019

So
19
jan

Hodnotenie rozhodcov za rok 2018

Št
10
jan

SZJ-seminár rozhodcov+trénerov

Pisárová Judita na seminári rozhodcov a trénerov IJF 2019

Od 1.2.2019 rozhodcovia SZJ v "A" alebo "B" licencii musia mať väčšinu hodnotených súťaží zo Súťažného kalendára SZJ 2019 a to minimálne 4.

Rozhodcovia "C" licencie  musia mať aspoň 4 hodnotené súťaže.

Dobrý deň,

týmto Vás pozývame na "Seminár rozhodcov a trénerov", ktorý sa uskutoční dňa 26.1.2019 v Žiline o 9.00 hod v telocvični ŽU Žilina, ul Vysokoškolákov.

Viac informácií najdete v prílohe. Na seminár nie je potrebné sa prihlasovať.

Donner Michal

S pozdravom

KR SZJ

 

 

Stránky

Subscribe to Komisia rozhodcov