Ekonomická

Ut
06
okt

Podpora veteránov SZJ

Po
28
jan

Vyplácanie rozhodcov na súťažiach džudo

Vážení členovia SZJ, na základe zmeny legislatívy od 1.1.2011 sme nútení pristúpiť ku zmene systému vo vyplácaní rozhodcov na súťažiach džudo. Na doteraz všeobecne akceptovateľnú Príkaznú zmluvu sú od 1.1.2011 zvýšené administratívne a aj finančné nároky. V časopise Športinform č.1/2011 (dole v prilohe) sa dozviete o všetkých podrobnostiach.
Na základe legislatívnych zmien Slovenský zväz judo odporúča pre potreby vyplácania rozhodcov na súťažiach džudo používať Dohodu o vykonaní práce. Organizátor podujatia (šp. klub, oddiel- sa stáva zamestnávateľom) je povinný splniť všetky povinnosti vyplývajúce z uzavretia Dohody o vykonaní práce (sociálne poistenie, daň zo závislej činnosti, Zákonník práce).

Subscribe to Ekonomická