OZNAM ! : Príprava EO Bratislava 15.2.2020

Z  dôvodu prípravy a organizovania Európskeho pohára Open žien , 15.2.2020 v Eurovia aréne , Bajkalská ul. v Bratislave.

Vás poprosíme o zhovievavosť a pochopenie pri vybavovaný vašich požiadaviek.

V prípadne naliehavých záležitostí nás môžeťe kontakovat telefonicky v týchto hodinách : 9:00-12:00 hod !!!

Pracovné záležitosti sa vybavujú e-mailom.

Za pochopenie Vám zamestnanci sektretariátu SZJ vopred ďakujú.