Výberové konanie na reprezentačného trénera dorastencov (U18) a trénerov CTM

Bude prebiehať výberové konanie na trénerov CTM. Návrhy a prihlášky zasielať na príslušné Krajské zväzy SZJ, alebo predsedovi RRT SZJ Jánovi Gregorovi resp. na sekretariát SZJ.

Zároveň prebieha výberové konanie na reprezentačného trénera dorastencov (U18).

Bližšie informácie a podmienky sú uvedené v priložených dokumentoch v zmysle smerníc SZJ.

Sekretariát SZJ