Výcvikový tábor BRATISLAVA 31.1-2.2.2020

Viac informácií bude k dispozícii v Rozpise.