Odborná časť školenia záujemcov o rozhodcovskú činnosť a rozhodcov I. a II. kvalifikačného stupňa 14-15.9.2019, Martin.

Záujem prosím hlásiť na e-mail: michal.donner@minv.sk