Odborná časť - školenia rozhodcov, 14-15.9.2019, Martin.

Odborná časť školenia rozhodcov, ktorí si chcú zvyšovať kvalifikačný stupeň a záujemcov o rozhodcovskú činnosť.

Záujem prosím hlásiť na e-mail: michal.donner@minv.sk