Záujem o usporiadanie majstrovských súťaží

Dobrý deň,

v Súťažnom kalendári SZJ 2019 sú ešte neobsadené miesta konania súťaží:

1. 25.5.2019 - Žilina - Liga dorastu, dorasteniek, žien, Extraliga mužov, 2.k. - 3 tatami.

2. 26.10.2019 - M-SR dorastencov a dorasteniek - 2 tatami (výhoda postavenie 3 tatami)

3. 23.11.2019 - Banská Bystrica - Liga dorastu, dorasteniek, žien, Extraliga mužov, 3.k- Družstvo proti družstvu - 2 tatami.

Klubom, ktoré už prejavili záujem ďakujem (Michalovce, Bardejov, Žiline, Banskej Bystrici)

Dňa: 11.3.2019