Delegácia rozhodcov na I.polrok 2019

Od 1.2.2019 - ROZHODCOVIA "A"+"B" licencie SZJ, musia mať aspoň polovicu hodnotených súťaží zo Súťažného kalendára SZJ 2019 - minimálne však 4 súťaže.

                       ROZHODCOVIA "C" licencie SZJ,musia mať aspoň 4 hodnotené súťaže - súťažný kalendár SZJ 2019 alebo krajský súťažný kalendár.

 

Michal Donner

poverený vedením KR SZJ

Download: