Súťažné pravidlá judo pre žiakov a žiačky v SZJ

Po seminári rozhodcov a trénerov, ktorý sa uskutočnil dňa 26.1.2019 v Žiline sa doplnil a zjednotil výklad úpravy pravidiel judo pre súťaže žiakov a žiačok.

Najmä v kategóriách U-9, U-11 a U-13.

 

Donner Michal

KR SZJ, 28.1.2019