Výcvikový tábor v BRATISLAVE, 1-3.2.2019

Viac informácii nájdete v rozpise, alebo v prihlasovacom formulári: https://registration.judo.sk/prihlaska/20190201-20190203-training-camp-b...

Download: