SEMINÁR - Skúšobných komisárov I.-II.triedy v Žiline, 1.12.2018 od 13.00 hod.

TMK SZJ a DANkolégium usporiada seminár skúšobných komisárov I. a II.triedy, ktorý sa uskutoční dňa 1.12.2018 v Žiline o 13.00  hod..

Viac informácii nájdete v pozvánke v prílohe.