Ligové súťaže a kalendár SZJ 2019

Dobrý deň,

športovo-technická komisia SZJ Vás žiada o spoluprácu pri tvorbe ligových súťaží a kalendára SZJ na rok 2019.

V prílohe máte podrobnejšie údaje o nahlasovaní súťaži v SZJ a záujem o usporiadaní súťaže Vašim oddielom.

Za spoluprácu a podnetné návrhy Vám vopred ďakujem.

Návratky posielajte najneskôr do 9.novembra 2018 na adresu: office@judo.sk

S pozdravom

Mgr. Donner Michal

športovo-technický pracovník SZJ