Školenie trénera džudo II. kvalifikačný stupeň.

Trénerská akadémia Fakulty telesnej výchovy a športu,

Univerzity Komenského v Bratislave,

vyhlasuje výzvu na prihlásenie sa na školenie

TRÉNER DŽUDA II. KVALIFIKAČNÉHO STUPŇA

Záujemcovia o školenie musia spĺňať nasledovné podmienky:

  • držiteľ osvedčenia tréner džuda I. kvalifikačný stupeň
  • trénerská prax v džude minimálne 1 rok
  • stupeň technickej vyspelosti minimálne 1.kyu

Všeobecná časť:

Prvý blok:             30. november – 02. december 2018

Druhý blok:          február 2019

Špeciálna (džudo) časť:

Prvý blok:             jún 2019

Druhý blok:          jún 2019

Poplatok za školenie sa odvíja od počtu prihlásených záujemcov.

Orientačná cena je cca. 250 eur/osoba.

Školenie sa uskutoční iba v prípade dostatočného záujmu.

Miesto konania:

Fakulta telesnej výchovy a športu, Nábrežie arm. gen. L. Svobodu 9,

814 69 Bratislava.

Záujem o školenie je potrebné nahlásiť najneskôr do 30.októbra 2018

na e-mailovú adresy:

akademia@fsport.uniba.sk

milos.stefanovsky@uniba.sk