Centrálne skúšky na I.-III.DAN v Kolárove dňa 18.8.2018

DANkolégium SZJ,

usporiada v spolupráci s krajskými zväzmi centrálne skúšky na I.-III. DAN, ktoré sa uskutočnia 18.8.2018 v Kolárove.

Na skúšku je potrebné si priniesť:

1. POVOLENIE na vykonanie skúšky (môže byť aj zápisnica DANkolégia SZJ).

2. PLATNÚ ID KARTU SZJ 2018.

3. POTVRDENIE o zaplatení poplatku 50,-e na účet SZJ.

4. SKÚŠOBNÝ PROTOKOL, na stránke SZJ: DOKUMENTY - Vyber kategóriu - TLAČIVO TMK.

Hore uvedené materiály po skúške predseda skúšobnej komisie zašle na sekretariát SZJ!!!