Centrálne skúšky na I.-III.DAN v Bardejove dňa 18.8.2018

DANkolégium SZJ,

usporiada v spolupráci s Košickým a Prešovským zväzom džuda centrálne skúšky na I.-III.DAN, ktoré sa uskutočnia dňa 18.8.2018 v Bardejove.

Na skúšku je potrebné si priniesť:

1. POVOLENIE na vykonanie skúšky (može byť aj zápisnica DANkolégia SZJ).

2. PLATNÚ ID KARTU SZJ 2018.

3. POTVRDENIE o zaplatení poplatku 50,- e na účet SZJ.

4. SKÚŠOBNÝ PROTOKOL, nájdete ho na stránke SZJ: DOKUMENTY - Vyber kategóriu: TLAČIVO TMK.

Hore uvedené materiály zašle predseda skúšobnej komisie na sekretariát SZJ !!!

Zmena skúšobnej komisie, dňa 17.7.2018

Download: