V Dudinciach sa konalo GZ SZJ 2018

Dňa 16.6.2018 sa v hoteli Minerál v Dudinciach uskutočnilo Generálne zhromaždenie SZJ 2018.

GZ SZJ sa zúčastnil aj čestný predseda SOV - Anton Siekel, ktorý odovzdal bronzový odznak SOV p. Jozefovi Tománkovi, st. z Pezinka, taktiež ocenenil za celoživotnú prácu v prospech SZJ p. Frola z Martina a p. Mariánka zo Žiliny, pamätnými plaketami SZJ.

Ako hosť sa ho zúčastnil aj predseda predstaventsva Kúpele Dudince, a.s. a - generálny riaditeľ, JUDr. Slavomír Brza, ktorý odovzdal sponzorský dar 2.000 €, Judo klubu Levice.

Rokovanie sa nieslo v konštruktívnom duchu, odzneli viaceré podnetné návrhy.

GZ SZJ schválilo výročnú správu, účtovnú závierku, rozdelenie zisku, audítorskú správu a správu KRK SZJ, zároveň prítomní vyjadrili podporu vytvorenie jednej celoslovenskej strešnej organizácie športu, ktoru by mal byť Slovenský olympijský výbor.

Vedenie SZJ ďakuje za vysoko profesionálnu prípravu GZ a delegátom jednotlivých oddielov za konštruktívny prístup a podnetné námety.