Pravidlá judo pre súťaže žiakov a žiačok v SZJ 11.5.2018

VV SZJ upravil pravidlá judo pre súťaže žiakov a žiačok platné od 11.5.2018.