PRAVIDLÁ pre súťaže žiakov a žiačok v SZJ 28.1.2018

VV SZJ schválil úpravu pravidiel pre súťaže žiakov a žiačok - výnimka z pravidiel EJU a IJF:

1. Zakázané techniky v kategóriach supermini a mini žiaci a žiačky.

2. Úprava zlatého skóre v kategóriách supermini, mini, mladší žiaci a mladšie žiačky.

Na konci kalendárneho roka 2018 VV SZJ urobí vyhodnotenie tejto úpravy a požiada trénerov SZJ o ich názory. 

Gramatická oprava 4.2.2018

Download: