ŠKOLENIE TRÉNEROV JUDO II. KVALIFIKAČNÉHO STUPŇA – VÝZVA

Fakulta telesnej výchovy a športu, Univerzita Komenského v Bratislave organizuje školenie trénerov džuda II. Kvalifikačného stupňa.

Podmienky účasti na školení:

  1. Držiteľ osvedčenia tréner džudo I. kvalifikačného stupňa
  2. Trénerská prax v džude minimálne 1 rok
  3. Stupeň technickej vyspelosti 1. kyu
  4. Členstvo v SZJ s platnou licenciou na rok 2018

Záujemcovia o školenie pošlú najneskôr do 30. januára 2018 na e-mail adresu milos.stefanovsky@uniba.sk svoje iniciály, dátum narodenia, poštovú adresu, e-mail adresu a telefónny kontakt. 

Termín školenia všeobecná časť:

Prvý blok 09. 02. – 11. 02. 2018

Druhý blok 23. 03. – 24. 03. 2018

Termín školenia špeciálna časť (judo):

Prvý blok – bude upresnené neskôr

Druhý blok – bude upresnené neskôr

Cena školenia sa odvíja od počtu prihlásených záujemcov. Orientačná cena je cca 250 eur/osoba.

Školenie sa uskutoční iba v prípade dostatočného záujmu.

Miesto konania: Fakulta telesnej výchovy a športu, Nábr. arm. gen. L. Svobodu 9, 814 69  Bratislava. 

 

                                                                                                                                             Miloš Štefanovský