Plán prípravy seniorskej reprezentácie na rok 2018

Gregor Ján ml. - tréner reprezentácie seniorov SR v džude
Download: