Seminár rozhodcov a trénerov. Školenie rozhodcov - odborná časť.

KR SZJ bude organizovať v Žiline Seminár rozhodcov a trénerov. Školenie rozhodcov - odborná časť. 

Od 1.1.2018 platia nové pravidlá judo:    http://www.judoshop.cz/uprava-pravidel-2018

PROGRAM: 

1. Seminár rozhodcov a trénerov - 27.1.2018.

9.00 - 12.00 hod. - Rozbor pravidiel džuda na tatami v kimonách !!!

13.00 - 17.00 hod - Videorozbor pravidiel džuda - prednášková miestnosť. 

2. Školenie rozhodcov - odborná časť, 27.-28.1.2018 pre prihlásených rozhodcov, ktorí majú záujem o zvyšovanie kvalifikačného stupňa.

9.00 - 12.00 hod. - Rozbor Súťažného poriadku, Prestupového poriadku SZJ a predpisov SZJ.

UPOZORNENIA:

- Na školenie rozhodcov sa treba prihlásiť e-mailom: office@judo.sk v termíne do 15.1.2018

- Požiadavky na ubytovanie je potrebné zaslať p. Petejovi do 17.1.2018 na e-mail: peteja.jan@zoznam.sk !!!

 

V prípade akejkoľvek zmeny Vás budeme včas informovať.

Donner Michal, sekretariát SZJ, 23.1.2018