Centrálne skúšky na I.-V.DAN dňa 16.12.2017 v Bratislave.

V Bratislave, DANkolégium uskutoční centrálne skúšky na I.-V.DAN.

Download: